webfunc->getDocTitle()

Translate

Megosztás

Facebook

Névnap: ZoltánWing Tsun


Egy rendszer születése

Ng Mui és Yim Wing Tsun (illusztráció) 250-300 évvel ezelőtt élt egy buddhista apácanő, akit Ng Mui-nak hívtak. Azt mondják, Shaolin tanítvány volt és a [Weng Chun Bak Hok Pai] kung fu stílus mestere, avagy a Fujian Tartomány Weng Chun környékének [Fehér Daru] kung fu stílusáé. Politikai problémák miatt Ng Mui-t, együtt pár más Shaolin taggal levadászta a hatalmon levő Qing Dinasztia. Elmenekültek Fujianból és szétszéledtek Dél-Kína különböző részeibe. Ng a Yunan és Szechuan Tartományok határához menekült, és a Tai Leung Hegyen [Bak Hok Koon]-ban, vagyis a [Fehér Daru Templom]-ban telepedett le.

Ng Mui nagy tehetségű kung fu rajongó volt. Folyamatosan azt kereste, hogyan fejleszthetné tovább azt, aminek már mesterévé vált, holott már egyike volt illusztráció: Ng Mui és Yim Wing Tsuna legnagyobb szakértőknek. Azon a területen, ahol menedéket talált, megismert pár helyi harcművészeti technikát, melyek meglehetősen eltérőek, újszerűek és hasznosak voltak. Eddigi tanulmányait megreformálta ezekkel a technikákkal és létrehozott egy új stílust. Ng később minden tudását átadta egy fiatal szűznek, Yim Wing Tsun-nak, egy kiváló és általa nagyon kedvelt tanítványának.

Yim hozzáment Leung Bok Chau-hoz, egy guangdoni sókereskedőhöz. Yim átadta a tudást Leung-nak és onnantól a férj és feleség páros arra szentelte magát, hogy tovább finomítsa a művészetet. Leung később átadta tudását Leung Lan Kwai-nak, a gyógynövénnyel gyógyító orvos-tudósnak. Úgy alakult, hogy az újonnan létrehozott technikák stílusának nem volt még neve, mikor Ng Mui továbbadta Yim-nek és Yim a férjének. Ekkor, mikor Leung Bok Chau továbbadta a tudást Leung Lan Kwai-nak, úgy döntött, hogy Wing Tsun Kuen-nek (Wing Tsun Öklének) nevezi el, a felesége erőfeszítéseinek megbecsüléseként.Ököl és rúd

Ng Mui és Yim Wing Tsun (illusztráció) Leung Lan Kwai nagyon megválasztotta diákjait és az élete során összesen két tanítvánnyal foglalkozott. Az egyikük csak pár ököltechnikát sajátított el tőle, még a másikuk, akit Wong Wah Bo-nak neveztek minden tudását átvette. Wong színész volt egy opera társulatban. Azokban az időkben az opera társulatok a folyó mentén vándoroltak egyik helyről a másikra, hogy előadják számukat, szimbolikus képként pirosra festve előadóművészeiket, munkásaikat és holmijukat. Ezért az opera társulatokat általában úgy ismerték, [a Piros Társaság ] követői. A Piros Társaság követőinek több tagja jártas volt valamilyen harcművészetben, mely szükséges tudás volt színpadi előadásukban. Ugyanabban a piros társaság ban, melyben Wong dolgozott volt egy tengerész, akit Leung Yee Tai-nak hívtak. Idővel Wong rájött, hogy Leung mestere volt a hosszú rúddal való harcnak. A technika, melyet Leung használt a híres [hat-és-fél pontos hosszú rúd] technikák volt. Leung ezt a buddhista szerzetestől, Chi Sin-től tanulta, aki shaolin társa volt Ng Mui-nak és ahogy Ng, ő is bújkált, megpróbálva elkerülni a Qing kormány általi elfogást. Hosszú rúd technika Leung Ting Nagymester bemutatásábanChi Sin egyszer szakácsnak adta ki magát a Piros Társaságban és megmutatta a rúd technikáit Leung Yee Tai-nak. Wong és Leung kölcsönösen elismerte a másik tudását és elhatározták, hogy kicserélik és összemérik tanulmányaikat. Együtt kifinomították és megváltoztatták a hosszú rúd technikákat és beillesztették a Wing Tsun Rendszerbe. Így történt, hogy a [hat és fél pontos Hosszú Rúd technikák] megtalálták utukat a Wing Tsun-ba és Leung Yee Tai is Wing Tsun Kuen tudó lett.Fatshan harcosai

Idősebb korában Leung Yee Tai továbbadta a művészetet Leung Jan-nak, egy fatshani gyógynövény-tudósnak. Fatshan, ami több forgalmas útvonal találkozásánál fekszik, közel a Pearl Folyóhoz, egy sűrűn lakott város, mozgalmas kereskedelmi központ Guangdong Tartományban. Leung Jan gyógynövény orvosként nőtt fel egy jómódú családban, jól nevelt és udvarias úriember. Gyógyszertára volt és Fatshan lakosságának árult gyógyászati szolgáltatásokat. Nagyon mély tudással rendelkezett a szakmájában, az üzlete jól ment, hiszen kedvelt volt a páciensei körében. Szabadidejében irodalmat tanulmányozott és meglepően sok harcművészetet is. Számos különböző technikát tanult meg, de messze volt attól, hogy megteljen. Hiábavalóan kereste az ideális rendszert folyamatosan és az ideális oktatót, egészen addig, még nem találkozott Leung Yee Tai-al és a Wing Tsun rendszerével. Leung Jan-t annyira elcsábította a kung fu páratlan stílusa, hogy arra tette fel az életét, hogy mesterré váljon és finomítsa tudását. Hamarosan kiemelkedő lett a megszerzett ismereteivel. Sok kung fu harcos hallotta a nevét és eljött, hogy kihívja őt. Leung mindet legyőzte. Végül megszerezte a [Wing Tsun Kung Fu Királya] címet. Következésképp, Leung Jan és Wing Tsun híressé vált Fatshanban.

Leung nem akarta hivatásként oktatni a Wing Tsun kung fut, de a saját érdeklődése a művészet iránt arra ösztönözte, hogy fogadjon pár tanítványt, közöttük a két fiát, Leung Bik-et és Leung Tsun-t. A legkiemelkedőbb tanítványa azonban Chan Wah Shun volt. Chan egy pénzváltó bódét üzemeltetett és a szomszédságban mindenki úgy hívta: Chan, a pénzváltó. Chan elég kevés képzést kapott, de a természet ajándékaként kitartó és elszánt volt. Piaci ember volt, ezért közeli kapcsolatban állt a társadalom alsó rétegével, ahol a harc általános módja volt a viták rendezésének. Chan-nek ezért sok lehetősége volt tanulmányait a gyakorlatban alkalmazni. Gyorsan haladt előre és végül mestere örökébe lépett, mint a Wing Tsun stílus vezetője az akkori időkben. Nemsokára a hírneve messzire szállt és elérte a Qing kormányzat legfelsőbbjeinek füleit. A hivatal meghívta Chan-t, hogy foglalja el helyét a kormányban a Nyolc Zászló - ahogy a Qing hadsereget hívták - vezető instruktoraként. Chan azonban rövid ideig maradt a pozícióban és visszatért Fatshanba, hogy kövesse saját kung fu érdeklődését. Ugyanúgy, ahogy Leung Jan, Chan is a szabadidejében foglalkozott kung fu oktatással és nem hivatásszerűen.

Kung fu oktatásának 36. évében Chan 16 tanítvánnyal foglalkozott, beleértve a fiát, Chan Yu Min-t is, aki később a [Hét Tartomány Rúd Királya] címet szerezte meg. Chan másik kiemelkedő tanítványa Ng Chung So volt, aki minden tudását megszerezte tőle és valójában a mester tanítói karrierjének késői évében asszisztense volt.

Chan 70 éves korában fogadta az utolsó és legfiatalabb tanítványát. A fiatal fiút csak 13 éves volt, mikor buzgó csodálója lett Channak és a Wing Tsunnak. Chan 3 évig tanította a fiút és mikor az 16 éves volt, elváltak útjaik. Ugyanebben az évben a fiút a szülei Hong Kongba küldték tanulni.

Amikor Chan elfogadta ezt a fiatal fiút, mint tanítványát, nem is álmodhatott róla, hogy a Wing Tsun legyőzhetetlen mestere válik belőle. A neve, mely nagyobb volt, mint bárkié előtte, a harcművészetek körében mindenki számára ismerté vált. Hírnevét nehéz munkával szerte meg szorgalmával és kitartásával. Nem volt ő más, mint a Nagymester Yip Man.Mesterek mestere

Ng Mui és Yim Wing Tsun (illusztráció) Yip Man, a Wing Tsun kung fu Nagymestere a nyolcadik az örökösök egyenes vonalában. Gazdag családban nőtt fel, mely hatalmas farmmal rendelkezett és több fatshani tulajdonnal. Azt gondolhatnák róla, hogy elkényeztetett gyerek, egy gondoskodó élettel, aki nem bocsátkozik fizikai munkába. Ehelyett, meglepetésként, különös érdeklődést mutatott a harc művészete iránt. Fiatal korában, 13 évesen kezdett Wing Tsunt tanulni és Chan Wah Shun mester alatt három évig gyakorolta tudását. Chan halálakor Yip Man Hong Kongba ment iskolába. Ott megszerezte második képzettségét egy híres katolikus iskolában, a Hong Kong St. Stephen Kollégiumban. Ahogy a végzet hozta, Yip összefutott Leung Bikkel Hong Kongban. Leung Bik Leung Jan idősebb fia volt és kung fu testvére Chan Wah Shun-nak, Yip mesterének. Leung úgy találta, hogy Yip birtokolja a szükséges kvalitásokat, temperamentumot és attitűdöt, és őszintén felajánlotta, hogy Yip tanítója lesz és elmondta, hogy az apjától, Leung Jan-tól tanult. Yip évekig követte Leung Bik-et és megtanulta a Wing Tsun kung fu minden titkát. Mégis, Yip nem volt megelégedve az eddigi szerzeményével. 24 éves korában visszatért Fatshan-ba. Sok időt töltött ott gyakorlással kung fu testvérével, Ng Chung So-val, valamint Ng tanítványaival, és a legmagasabb fokig finomította szakértelmét. Sok történet és anekdota kering Yip Man fatshani tetteiről. Azt mondják, egyszer egy villanás alatt kilökte a tárat egy gonosz katona rá irányított pisztolyából; hogy egy söprő rúgással eltört egy karnyi vastag keresztfákkal ellátott tolóajtót; hogy számos párbajban vett részt és minden esetben legyőzte az ellenfelét kevesebb, mint semmi idő alatt, stb...

Páratlan fatshani hírneve ellenére Yip Man senkinek sem tanította meg tudását, még a saját fiának sem. A második világháború alatt, amikor Kína nagy területe japán katonai ellenőrzés alatt volt, tönkretették családja gazdag farmját és az élet számára nehézzé vált. Később a japánok megjelentek Fatshanban és Yip neve hamarosan eljutott a japán parancsnok fülébe, aki meghívta, hogy foglalja el az instruktori posztot a japán katonák számára. A saját országa iránt érzett hazafias érzelmektől indíttatva és a megszállók iránt érzett gyűlölete miatt visszautasította a meghívást. A háború után Yip letelepedett családjával Hong Kongban. Büszkesége és szokatlan temperamentuma miatt, melyhez a tény is csatlakozott, hogy gazdag családból származott, nehéz volt számára egy elfogadható állást találni, és hamarosan a családja szegénységben élt.

Yip Man és a tanítványai egy csoportja 1949-ben, egy közeli barát közbenjárásának köszönhetően meghívást kapott, hogy tartson kung fu órákat a Hong Kongi Éttermi Dolgozók Egyesülete tagjainak. Először az Egyesület tagjai nem fordítottak nagy figyelmet Yip Man-re, és nem is adtak nagy tiszteletet annak, amit tanított, mivel a Wing Tsun kung fu, szemben más kung fu stílusok [hosszú hídjai és széles állásai] -val nem volt túl magával ragadó első nézésre. Yip Man, ahogy a saját mestere, nem kívánt dicsekedni tudásával, a nyilvános közszereplések elkerüléséről nem isYip Man Nagymester és tanítványai egy csoportja beszélve. Ezért is igaz, hogy a Wing Tsun nem volt túl ismert akkortájt. Az Egyesületben eltöltött két év instruktori munkaszolgálat után, ahol csak pár tanítványa volt, megalapította a saját gimnáziumát és elkezdett más tanítványokat fogadni, mint az éttermi dolgozók. Több korai tanítványa, aki követte a következő két évben, segített neki a gimnázium vezetésében. Így történt, hogy a Wing Tsun kung fu felhívta a kung fu rajongók figyelmét. Később, amikor több és több tanítvány jött hozzá, el kellett költöztetnie a gimnáziumot egy nagyobb helyre. Yip Man hírneve és a gyakorlati Wing Tsun kung fuja messzire szállt, és egyre növekvő számú követő csodálatát vívta ki, különösen a Hong Kong rendőrségéét.

Fő erőfeszítésként a Wing Tsun meghirdetésében 1967-ben - a tanítványai segítségével - megalapította a Hong Kong Ving Tsun Atlétikai Szövetséget, több osztályt nyitott és a Wing Tsun számára egy sokkal nagyobb megjelenést szerzett. 1970 májusában, amikor az egyesületének osztályai formailag létrejöttek, elhatározta, hogy visszavonul a tanításból és egy csöndes életet fog élvezni, átadva a gimnázium tanítási ügyeket kedvenc tanítványának, Leung Ting-nek.

Yip Man NagymesterVisszavonultságában gyakran látták teázni egyedül számos tea házban, reggel, délután és még este is, vagy látták nevetni és viccelődni a tanítványaival, mindig elfeledve, hogy a mesterük volt. [Miért lélegezni? Fontos pozícióban vagy, ha az emberek megbecsülnek téged.] Ez volt a filozófiája.

1970 és 1971 között Bruce Lee, Yip Man egyik tanítványa híres kung fu film Yip Man Nagymester és Bruce Lee Chi Sau (Tapadós Kezek) gyakorlása közbenszupersztár lett. Bár Lee-t a Jee-Kune-Do-járól jegyezték meg, sokak számára ismert, hogy Yip Man tanítványa volt egy bizonyos ideig. A másik oldal, hogy Yip sohasem érzett büszkeséget, hogy eme szupersztár a tanítványa volt. Bármikor, amikor azt kérték tőle, hogy beszéljen Bruce Lee-ról, csak egy mosollyal válaszolt. Ritkán cáfolta meg az emberek igazságtalan megjegyzéseit és téves elképzeléseit a Wing Tsun teóriákról. Az igazság az igazság és Yip Man, Yip Man volt. Nem okoz változást a Wing Tsunban, hogy beszél-e Bruce Lee-ról, avagy sem.

1972 december 2-án Yip Man, a Nagymester eltávozott, maga mögött hagyva egy nagyszerű stílust és egy örökké tartó küldetést, melyet a tanítványai visznek tovább.(Forrás: www.wingtsun.hu)

Instruktor

Wing Tsun Nyíregyháza - Kulcsár Róbert
Kulcsár Róbert
5. mesterfokozat

Kung-Fu Sportedző

Tel.: 06 - 20 / 541 - 41 - 44
Edzések helye, ideje:
Harcművészek háza
Nyíregyháza, Luther u. 4.

Hétfő, Szerda 17:30 - 19:00
Wing Tsun kung-fu Nyíregyháza - Önvédelem

Kizárás

Ezennel kijelentjük, hogy sem Leung Ting Nagymester, sem a Nemzetközi Wing Tsun Szövetség Nemzetközi Központjának más minősített instruktorai, nem tanítják az EEWTO lázadóját, Török Róbert-et-et.

Továbbá a fent említett lázadót kizárjuk a Wing Tsunból. Nem veszi fel tagjai közé sem az IWTA, sem annak bármely tagszervezete.

Tisztelettel :
Sifu Robin Tsang (Prof. Leung Ting megbízásából)
A Wing Tsun rendszer áttekintése

Wing Tsun szeminárium Nyíregyháza, 2014. október

Az egyik legmeghatóbb jelenet a Wing Tsun történetében...

Wing Tsun kung-fu fabábu technika 2014.

Sifu Máday Norbert - Siu Nim Tau (Lengyelország)